?Визначаємо водні масиви поверхневих вод?

розміщено в: Новини | 0

?Основною гідрографічною одиницею управління водними ресурсами, відповідно до Водної рамкової директиви, є визнання району річкового басейну як цілісного природного гідрографічного об’єкту, який не може обмежуватися адміністративними чи державними кордонами❗️

?Управління кожним виділеним річковим басейном здійснюється на основі «Плану управління річковим басейном».

На початковому етапі написання Планів управління річковим басейном здійснюється визначення масивів поверхневих вод, що є складовою аналізу характеристик річкового району, здійснюється для точного опису стану поверхневих вод, ґрунтується на географічних та гідрологічних показниках, а також інформації щодо основних антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих вод, економічному аналізі водокористування та результатах виконання програми державного моніторингу вод.

?Методика визначення масивів поверхневих та підземних вод затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 4 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 березня 2019 р. за № 287/33258

?Ця Методика встановлює критерії, показники та послідовність дій під час визначення масивів поверхневих та підземних вод.

?Масиви поверхневих вод, є поверхневими водними об’єктами або їх частинами, для яких встановлюються екологічні цілі та які використовуються для оцінки досягнення цих екологічних цілей.

⚠️Стратегічною екологічною ціллю для всіх районів річкових басейнів є досягнення/підтримання «доброго» екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод та «доброго» хімічного та кількісного станів масивів підземних вод❗️

⚠️Для штучних масивів поверхневих вод та істотно змінених масивів поверхневих вод стратегічною екологічною ціллю є досягнення/підтримання «доброго» екологічного потенціалу та «доброго» хімічного стану❗️

?Штучний масив поверхневих вод – це поверхневий водний об’єкт або його частина, створені в результаті діяльності людини.

?Істотно змінений водний масив – це поверхневий водний об’єкт, який у результаті перебудови людиною суттєво змінив свій характер. Тобто це колишній природний водний об’єкт, який втратив свої характерні риси.

?На даний час визначені масиви поверхневих вод в басейні річки Дністер та суббасейні річки Прип’ять.

?В межах території Хмельницької області,

 ✔️в басейні річки Дністер визначено 165 масивів поверхневих вод (в тому числі 65 визначені як кандидати в істотно змінені масиви поверхневих вод та 7 – як штучні масиви поверхневих вод), 

✔️в  суббасейні річки Прип’ять – 193 масиви поверхневих вод (з них 43 визначені як кандидати в істотно змінені масиви поверхневих вод та 7 – штучних масиви поверхневих вод).

Залишити відповідь