Визначення антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод ?

розміщено в: Новини | 0

В умовах науково-технічного прогресу, коли діяльність людини набула справді планетарних масштабів, проблема раціонального використання водних ресурсів, їх відтворення і охорона стає однією з найактуальніших проблем сучасності.

Відповідно до вимог Європейської Рамкової Водної Директиви 2000/60/ЄС, держави­члениповинні виявити усі значні антропогенні впливи наповерхневі води і оцінити їх вразливість до цихвпливів. Оцінка антропогенних впливів на масиви поверхневих вод має бути підтвердженамоніторингом, за допомогою якого розробляють реєстр точкових джерел забруднення та реєстр скиду забруднювальних речовин річкового басейну.

Згідно затвердженої структури «Плану управління річковим басейном» другим кроком до досягнення стратегічних екологічних цілей є аналіз антропогенних впливів   на  кількісний та якісний стан вод.

Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, визначаються по точковим та дифузним джерелам:

1) для поверхневих вод:• забруднення органічними, біогенними та небезпечними речовинами;• аварійне забруднення та вплив забруднених територій (полігонів, майданчиків, зон тощо);• гідроморфологічні зміни:

– порушення вільної течії річок;

– порушення гідравлічного зв’язку русла річки та прилеглої частини заплави;

– гідрологічні зміни;

– модифікація морфології річок;

2) для підземних вод:​• забруднення;• об’єми/запаси;• інші істотні антропогенні впливи.

На даному етапі згідно визначених Державним агентством водних ресурсів України пріоритетних напрямків роботи на 2019 рік працівниками Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області визначено джерела водопостачання та місця скидання забруднюючих речовин у водні об’єктирічкових басейнів Дністра, Південного Бугу та суббасейну річки Прип’ять в межах області.

Залишити відповідь