Гідрометеорологічна і водогосподарська обстановка з 7 по 13 серпня 2019 року

розміщено в: Інше | 0

Протягом минулого тижня переважала сонячна, тепла погода, яка іноді змінювалась на хмарну та дощову. Впродовж всього періоду місцями по області   випадали  опади. Температура повітря  вдень становила +22,1…+31,7°С,  вночі   +9,8… +20,0°С. 

Сума опадів за звітний тиждень становить: бас. Дністра– 5,3-11 мм, бас. Південного Бугу –  6,2 мм, суббас. Прип’яті – 9-16мм.

На річках встановилися рівні води літньо-осінньої межені.

Згідно даних гідрологічних постів, в порівнянні з відмітками на кінець минулого тижня, зміна рівнів води наступна:

Басейн р. Дністер

На лівобережних притоках р.Дністер відмічались коливання рівнів ±(1-10) см/добу, або на частині річок рівні залишались без змін. 

Басейн р. Південний Буг

Рівень води (г/п Пирогівці) в порівнянні з минулим тижнем знизився на 2 см і становить 210 см над «0» графіка при виході води на заплаву на відмітці 360 см:

Суббасейн р. Прип’ять 

На річці Горинь (г/п Ямпіль) рівень води залишився без змін і становить 274 см над «0» графіка, при виході води на заплаву  537 см.

Гідрохімічна та гідрогеологічна ситуація

Для оцінки стану поверхневих вод, а також ґрунтів на меліорованих землях Хмельницької області, лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Хмельницькій області здійснювалась робота по веденню державного моніторингу якості  поверхневих водних ресурсів і еколого-меліоративного моніторингу вод та ґрунтів на  осушувальних системах.

Виконання програми гідрохімічного і  радіологічного контролю поверхневих вод  у 2019 році проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. №758 «Про затвердження порядку здійснення державного моніторингу вод» та наказу Держводагентства від 18.01.2019 р. № 30,  в створах: 

– р. Дністер в зоні водозабору  з Дністровського водосховища (для водопостачання м. Кам’янець-Подільського); 

– р. Случ (суббасейн р. Прип’ять) у с. Чернелівка Красилівського р-ну (зона впливу на водозабір підземних вод для м. Хмельницького); 

– р. Хомора (суббасейн р. Прип’ять) в зоні поверхневого водозабору  для водопостачання м. Полонне. 

Результати досліджень надаються безпосередньо до Дністровського БУВР та БУВР р. Прип’ять лабораторією РОВР у Хмельницькій області.

Інформація про результати проведених досліджень якості води знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Держводагентства за посиланням: «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».

Аналіз  гідрогеологічної  ситуації наведений на основі спостережень  на осушувальних еталонних системах «Хомора» (суббасейн р. Прип’ять) та  Південно-Бузькій  о/с  (басейн р. Південний  Буг).

Рівневий режим ґрунтових вод осушуваних угідь області  формувався під впливом метеорологічних факторів та роботи меліоративної мережі.

Протягом минулого тижня  спостерігалось зниження рівнів ґрунтових вод. Глибина залягання ґрунтових вод зафіксована в інтервалах: в заплавах річок 0,60-1,20 м від поверхні землі, на надзаплавних терасах  1,20-3,10 м від поверхні землі.

Режим роботи ГЕС на водосховищах

Рівні води в водосховищах малих ГЕС знаходилися на відмітках близьких до  НПР, гідроелектростанції працювали на притокових витратах.  

Малі водосховища на річках Случ та Хомора (суббасейн р. Прип’ять), які розташовані в межах області, працюють за режимами встановленими Сектором у Хмельницькій Держводагентства на меженний період 2019 року.

Інші малі водосховища працюють за Правилами експлуатації.

Найбільші водосховища в області:

– Щедрівське водосховище працює за режимами встановленими по бас. р. Південний Буг за рекомендацією Міжвідомчої комісії та затвердженими Держводагентством, рівень води перебуває на відмітці 265,38 мБс (НПР=265,50 мБс). 

– Водосховище (водойма-охолоджувач) Хмельницької АЕС працює за спеціальним режимом згідно правил експлуатації, рівень води перебуває на відмітці 201,85мБс (НПР=203,00 мБс).

Залишити відповідь