Гідрометеорологічна і водогосподарська обстановка з 21 по 27 серпня 2019 року

розміщено в: Інше | 0

Протягом минулого тижня на Хмельниччині утримувалась суха, з високою денною температурою погода. Опади випадали лише в басейні Південного Бугу, в межах інших басейнів без опадів. Максимальна температури повітря, за цей період, вдень становила  27,5…31,9°С. Нічна температура коливалась у межах 9,8…18,8° тепла.

Сума опадів за звітний тиждень становить: 

– бас. Дністра – 0 мм; 

– бас. Південного Бугу –  8 мм; 

– суббас. Прип’яті – 0 мм.

На річках продовжується період літньо-осінньої межені. Спостерігається цвітіння води та заростання окремих ділянок русел річок водною рослинністю.

Згідно даних гідрологічних постів, в порівнянні з відмітками на кінець минулого тижня, зміна рівнів води наступна:

Басейн р. Дністер:

На лівобережних притоках р. Дністер протягом тижня переважало зниження рівнів води на 1-14 см/добу. 

Басейн р. Південний Буг:

Переважно відбувався спад рівнів води (г/п Пирогівці). В порівнянні з минулим тижнем рівень води знизився на 4 см і становить 205 см над «0» графіка при виході води на заплаву на відмітці 360 см:

Суббасейн р. Прип’ять

На річці Горинь (г/п Ямпіль) рівень води за тиждень практично залишався без змін  і становить 273 см над «0» графіка, при виході води на заплаву  537 см.

Гідрохімічна та гідрогеологічна ситуація

Для оцінки стану поверхневих вод, а також ґрунтів на меліорованих землях Хмельницької області, лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Хмельницькій області здійснювалась робота по веденню державного моніторингу якості  поверхневих водних ресурсів і еколого-меліоративного моніторингу вод та ґрунтів на  осушувальних системах.

Виконання програми гідрохімічного і  радіологічного контролю поверхневих вод  у 2019 році проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. №758 «Про затвердження порядку здійснення державного моніторингу вод» та наказу Держводагентства від 18.01.2019 р. № 30,  в створах: 

– р. Дністер в зоні водозабору  з Дністровського водосховища (для водопостачання м. Кам’янець-Подільського); 

– р. Случ (суббасейн р. Прип’ять) у с. Чернелівка Красилівського р-ну (зона впливу на водозабір підземних вод для м. Хмельницького); 

– р. Хомора (суббасейн р. Прип’ять) в зоні поверхневого водозабору  для водопостачання м. Полонне. 

Результати досліджень надаються безпосередньо до Дністровського БУВР та БУВР р. Прип’ять лабораторією РОВР у Хмельницькій області.

Інформація про результати проведених досліджень якості води знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Держводагентства за посиланням: «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».

Аналіз  гідрогеологічної  ситуації наведений на основі спостережень  на осушувальних еталонних системах «Хомора» (суббасейн р. Прип’ять) та  Південно-Бузькій  о/с  (басейн р. Південний  Буг).

Протягом минулого тижня, за сухою погодою, рівні ґрунтових дещо знизились. Глибина залягання ґрунтових вод знаходилась в інтервалах: в заплавах річок 0,60-1,30 м від поверхні землі, на надзаплавних терасах  1,30-3,20 м від поверхні землі.

Режим роботи ГЕС на водосховищах

Рівні води в водосховищах малих ГЕС знаходилися на відмітках близьких до  НПР, гідроелектростанції працювали на притокових витратах.  

Малі водосховища на річках Случ та Хомора (суббасейн р. Прип’ять), які розташовані в межах області, працюють за режимами встановленими Сектором у Хмельницькій Держводагентства на меженний період 2019 року.

Інші малі водосховища працюють за Правилами експлуатації.

Найбільші водосховища в області:

– Щедрівське водосховище (р. П.Буг) працює за режимами встановленими по бас. р. Південний Буг за рекомендацією Міжвідомчої комісії та затвердженими Держводагентством 07.08.2019р.0, рівень води перебуває на відмітці 265,43 мБс (НПР=265,50 мБс). ГЕС протягом тижня не працювала. Екологічні витрати пропускаються через водоскид.

– Водосховище (водойма-охолоджувач) Хмельницької АЕС (суббас. р. Прип`ять) працює за спеціальним режимом згідно правил експлуатації, рівень води перебуває на відмітці 201,78 мБс (НПР=203,00 мБс).

Залишити відповідь