Гідрометеорологічна і водогосподарська обстановка з 11 грудня по 17 грудня 2019 року

розміщено в: Інше | 0

На початку минулого тижня на Хмельниччині утримувалась хмарна погода, в другій половині – спостерігалась хмарна з  проясненням погода. Наприкінці тижня зафіксовано підвищення денної та нічної температури повітря.  Денна температура повітря на тижні становила -0,2…+12,6°С. Нічна температура коливалась у межах -1,8…+5,3°С. В окремі дні по місту та області пройшли короткочасні опади у вигляді дощу.

Сума опадів за звітний тиждень становить: 

– бас. Дністра –  2,2-2,6 мм; 

– бас. Південного Бугу – 3,7мм; 

– суббас. Прип’яті – 5,5-7,0мм.

На річках продовжується період стояння низьких рівнів зимової межені. На штучних водоймах залишаєтьсятонкий льодовий покрив, поверхня якого вкрита талою водою.

Згідно даних гідрологічних постів, в порівнянні з відмітками на кінець минулого тижня, зміна рівнів води наступна:

Басейн р. Дністер:

На лівобережних притоках р. Дністер протягом тижня відмічалось коливання  рівнів води від -3 до +2 см, в межах природних русел.

Басейн р. Південний Буг:

Переважно рівнів води (г/п Пирогівці) залишались без змін, або відмічалось зниження. В порівнянні з минулим тижнем рівень води підвищився на 2 см і становить 205 см над «0» графіка при виході води на заплаву на відмітці 360 см:

Суббасейн р. Прип’ять: 

На річці Горинь (г/п Ямпіль) рівень води за тиждень залишився без змін і становить 280 см над «0» графіка, при виході води на заплаву  537 см.

Гідрохімічна та гідрогеологічна ситуація

Для оцінки стану поверхневих вод, а також ґрунтів на меліорованих землях Хмельницької області, лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Хмельницькій області здійснювалась робота по веденню державного моніторингу якості  поверхневих водних ресурсів і еколого-меліоративного моніторингу вод та ґрунтів на  осушувальних системах.

Виконання програми гідрохімічного і  радіологічного контролю поверхневих вод  у 2019 році проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. №758 «Про затвердження порядку здійснення державного моніторингу вод» та наказу Держводагентства від 18.01.2019 р. № 30,  в створах: 

– р. Дністер в зоні водозабору  з Дністровського водосховища (для водопостачання м. Кам’янець-Подільського); 

– р. Случ (суббасейн р. Прип’ять) у с. Чернелівка Красилівського р-ну (зона впливу на водозабір підземних вод для м. Хмельницького); 

– р. Хомора (суббасейн р. Прип’ять) в зоні поверхневого водозабору  для водопостачання м. Полонне. 

Результати досліджень надаються безпосередньо до Дністровського БУВР та БУВР р. Прип’ять лабораторією РОВР у Хмельницькій області.

Інформація про результати проведених досліджень якості води знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Держводагентства за посиланням: «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».

Аналіз  гідрогеологічної  ситуації наведений на основі спостережень  на осушувальних еталонних системах «Хомора» (суббасейн р. Прип’ять) та  Південно-Бузькій  о/с  (басейн р. Південний  Буг). 

Рівневий режим ґрунтових вод осушуваних угідь області  формувався під впливом метеорологічних факторів та роботи меліоративної мережі.

Протягом минулого тижня, рівні ґрунтових практично не змінились. Глибина залягання ґрунтових вод знаходилась в інтервалах: в заплавах річок 0,80-1,40 м від поверхні землі, на надзаплавних терасах  1,40-3,50 м від поверхні землі.

Режим роботи ГЕС на водосховищах

Рівні води в водосховищах малих ГЕС знаходилися на відмітках близьких до  НПР, гідроелектростанції працювали на притокових витратах.   

Інші малі водосховища працюють за Правилами експлуатації.

Найбільші водосховища в області:

– Щедрівське водосховище (25,25 млн. м3) працює за режимами встановленими по бас. р. Південний Буг за рекомендацією Міжвідомчої комісії та затвердженими Держводагентством, рівень води перебуває на відмітці 265,56 мБс (НПР=265,50 мБс). ГЕС протягом тижня не працювала. Екологічні витрати пропускаються через водоскид.  

– Водосховище (водойма-охолоджувач) Хмельницької АЕС (120,00 млн. м3) працює за спеціальним режимом згідно правил експлуатації, рівень води перебуває на відмітці 201,57 мБс (НПР=203,00 мБс). 

– Рівень  води   Дністровського водосховища,  яке є південною межею території області на ранок  17 груднястановить в районі гідропоста с. Устя (Кам’янець-Поділький р-н) 115,21 мБс (НПР 121,00 мБс).

Залишити відповідь