Гідрометеорологічна і водогосподарська обстановка з 25 листопада по 01 грудня 2020 року

розміщено в: Інше | 0

На протязі минулого звітного тижня спостерігався змінний характер погоди. Здебільшого була хмарна з проясненням погода, температура повітря поступово знижувалась і наприкінці тижня досягала сталих від’ємних значень. В цілому погода була відносно сухою, істотних опадів не спостерігалось, лише подекуди відмічались незначні опади в другій половині звітного періоду, у тому числі 29.11.2020р. у вигляді снігу на території північних районів області.

Загалом за звітний період сума опадів на території області було переважно менше тижневої норми  і дорівнювало:

– суббас. Прип’яті (м/ст Ямпіль – м/ст Шепетівка) = 1,3-1,3 мм;

– бас. Південного Бугу (м/ст Хмельницький) =0,5 мм;

– бас. Дністра (м/ст Н.Ушиця – м/ст К-Подільський) = 2-1,8 мм.

Мінімальні та максимальні значення температури повітря, на протязі минулого періоду, у денні години коливалась в межах  -1,8…+9,2оС, в нічні періоди становили -8,5…+2,5оС.

На річках області зберігається  стабільний гідрологічний режим з  незначним добовим коливанням рівнів води, які проходять у межах їх русел без негативних наслідків. За морозною погодою на штучних водних об’єктах розпочались процеси льодоутворення, на ділянках річок з повільною течією – забереги.

 Згідно даних гідрологічних постів, в порівнянні з відмітками на кінець минулого тижня, зміна рівнів води наступна:

Суббасейн р. Прип’ять:

На річці Горинь (г/п Ямпіль) коливання рівня води в  межах ±1 см/добу, або рівні, в окремі дні, залишались без змін.  На кінець тижня рівень води становить 282 см над «0» графіка, при виході води на заплаву  537 см.

Басейн р. Південний Буг:

На р. П.Буг (г/п Пирогівці), на протязі тижня відмічалось коливання рівні води ±(1-3) см/добу. На кінець звітного періоду рівень води становить 204 см над «0» графіка при виході води на заплаву на відмітці 360 см:

Басейн р. Дністер:

На лівобережних притоках р. Дністер – коливання  рівнів води ±(2-5) см/добу, або на іншій частині водпостів, в окремі дні, рівні залишались без змін

Гідрохімічна та гідрогеологічна ситуація

Для оцінки стану поверхневих вод, а також ґрунтів на меліорованих землях Хмельницької області, лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Хмельницькій області здійснювалась робота по веденню державного моніторингу якості  поверхневих водних ресурсів і еколого-меліоративного моніторингу вод та ґрунтів на  осушувальних системах.

Виконання програми гідрохімічного контролю поверхневих вод  у 2020 році проводиться щомісячно згідно наказу Держводагентства від 10.01.2020 р. № 21,  в створах:

– р. Случ (суббасейн р. Прип’ять) у с. Чернелівка Красилівського р-ну (зона впливу на водозабір підземних вод для м. Хмельницького);

– р. Хомора (суббасейн р. Прип’ять) в зоні поверхневого водозабору  для водопостачання м. Полонне.

Результати досліджень надаються лабораторією Офісу безпосередньо до БУВР р. Прип’ять. З даними результатів моніторингу можливо ознайомитись на сайті Держводагентства: Корисні посиланняМоніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України.

Аналіз  гідрогеологічної  ситуації наведений на основі спостережень  на осушувальних еталонних системах «Хомора» (суббасейн р. Прип’ять) та  Південно-Бузькій  о/с  (басейн р. Південний  Буг). Рівневий режим ґрунтових вод осушуваних угідь області  формувався під впливом метеорологічних факторів та роботи меліоративної мережі.

Глибина залягання ґрунтових вод залишаються в інтервалах: в заплавах річок 0,70-1,15 м від поверхні землі, на надзаплавних терасах  1,150-3,05 м від поверхні землі.

Режим роботи водосховищ

Дані про рівні води  найбільших водосховищ в області, у розрізі басейнів річок Дністер, П. Буг та суббасейну річки Прип’ять, наступні:

– Щедрівське водосховище (25,25 млн. м3) працює за режимами встановленими по басейну р. Південний Буг за рекомендацією Міжвідомчої комісії та затвердженими Держводагентством. ГЕС протягом тижня не працювала. Екологічні витрати пропускаються через водоскид.   Рівень води перебуває на відмітці 265,57 мБс (НПР=265,50 мБс).

– Водосховище (водойма-охолоджувач) Хмельницької АЕС (120,00 млн. м3) працює за спеціальним режимом згідно правил експлуатації та дозволу на спеціальне водокористування. Рівень води перебуває на відмітці 202,05 мБс (НПР=203,00 мБс).

– Рівень води Дністровського водосховища,  яке є південною межею території області становить в районі гідропоста с. Устя (Кам’янець-Подільський р-н) 118,68 мБс (НПР 121,00 мБс).  

Залишити відповідь