РОВР у Хмельницькій області здійснює свою діяльність відповідно до Положення про РОВР у Хмельницькій області, затвердженого наказом Держводагентства України від 02.08.2023 р. № 100. РОВР у Хмельницькій області у межах своїх повноважень забезпечує на території області вирішення питань у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, вирішує разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими обласними організаціями, установами, підприємствами питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами відповідно до існуючого законодавства. 

Закони України, які регулюють водогосподарську діяльність 

Конституція України ; Водний кодекс України (Закон України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР із змінами); Земельний кодекс України (Закон України від 25 жовтня 2001 року із змінами); Кодекс України про адміністративні правопорушення; Закон України „Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 року № 1389 – ХІV; Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 року № 1268 – ХІІ; Закон України “Про аквакультуру” 18 вересня 2012 року №5293 – VI; Закон України від 24.05.2012р. №4836-VI “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”

Підзаконні акти, які регулюють водогосподарську діяльність

Програма розвитку водного господарства Хмельницької області на період до 2021 року. (Додаток 2.3). Перелік платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України (затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1101 від 26 жовтня 2011 року)

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них. (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 року № 486).Порядок користування землями водного фонду. (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 502) Порядок розроблення й затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100). Порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней та паводків. (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 87); Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду. (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року № 557) до ст.14 Водного кодексу України; Порядок справляння рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів регулюється Податковим кодексом України (ст. 255). Перелік річок та водойм, що віднесені до водних об’єктів місцевого значення. (затверджено наказом Держводгоспу України від 3 червня 1997 року № 41, зареєстрований в Мінюсті України 6 січня 1998 року за №2/2442) до ст.5 Водного кодексу України та ін. 

Державний облік вод

 Державна статистична звітність – Форма №2ТП-водгосп (річна) „Звіт про використання води”. (затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 16.03.2015 № 78). Порядок ведення державного обліку водокористування (затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 16.03.2015 № 78), зареєстровано в Мінюсті України 03.04.2015 року за № 382/26827. 

Відомчі нормативні документи 

Правила технічної експлуатації меліоративних систем (затверджені наказом Держводгоспу України від 25 грудня 2001 року № 285); Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів (ВНД 33-3.4-01-2000) ; Порядок виконання інженерних робіт у межах меліоративних систем (ВБН В.2.4-33-3.3-2001) та ін. Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах (ВНД 33-1.1-14-2001).