Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1101 надає на договірних умовах такі види послуг :

1. Будівництво ставків та водойм, гідротехнічних і протиповеневих споруд, проведення днопоглиблювальних робіт.

2. Інженерні, гідрогеологічні, еколого-геологічні вишукування, проведення проектних та топографо-геодезичних робіт, складання проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію зрошувальних і осушувальних систем, водойм, протиерозійних споруд, проведення ремонтних, протиповеневих, культуртехнічних, планувальних робіт.

3. Обстеження господарських об’єктів з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу вод.

4. Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської меліоративної мережі, споруд, систем дренажу, водойм.

5. Послуги, пов’язані з виконанням земляних робіт.

6. Регулювання водного режиму на осушувально-зволожувальних системах.

7. Видача розрахунків та рекомендацій з питань:

проведення аналізу складу стічних вод та періодичності оцінки їх параметрів під час скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, якості води у контрольних створах під час забору та використання водних ресурсів;

обґрунтування потреби у воді та оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

визначення ступеня впливу на водні об’єкти проектованих споруд.

8. Відбір проб ґрунтів, поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, визначення властивостей ґрунтів.

9. Надання рекомендацій щодо здійснення заходів із зменшення негативного впливу місць видалення промислових та побутових відходів на стан водних об’єктів, а також щодо поліпшення стану водних об’єктів, осушуваних земель з прилеглими територіями

10. Підготовка та видача юридичним і фізичним особам в установленому порядку технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду та об’єктах меліоративних систем.

11. Послуги з виконання функцій служби замовника та здійснення авторського нагляду у сфері будівництва водогосподарських та інших об’єктів відповідно до законодавства.