Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1101 надає на договірних умовах такі види послуг :

1. Інженерні, гідрогеологічні, еколого-геологічні вишукування, проведення проектних та топографо-геодезичних робіт, складання проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію зрошувальних і осушувальних систем, водойм, протиерозійних споруд, проведення ремонтних, протиповеневих, культуртехнічних, планувальних робіт.

2. Обстеження господарських об’єктів з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу гідрологчних явищ на стан водних об’єктів.

3. Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської меліоративної мережі, споруд, систем дренажу, водойм.

4. Послуги, пов’язані з виконанням земляних робіт.

5. Виготовлення паспортів водних об’єктів та гідротехнічних споруд.

6. Регулювання водного режиму на осушувально-зволожувальних системах.

7. Видача розрахунків та рекомендацій з питань:

обґрунтування потреби у воді та оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях.

8. Надання рекомендацій щодо здійснення заходів із зменшення негативного впливу місць видалення промислових та побутових відходів на стан водних об’єктів, а також щодо поліпшення стану водних об’єктів, осушуваних земель з прилеглими територіями

9. Підготовка та видача юридичним і фізичним особам в установленому порядку технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду та об’єктах меліоративних систем.