Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, затвердженого наказом Держводагентства України від 02.08.2023 р. № 100 у межах своїх повноважень згідно чинного законодавства (Водного та Земельного кодексу України, Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища”, «Про управління об’єктами державної власності» та ін.) і забезпечує на території Хмельницької області вирішення питань щодо використання, збереження та відтворення водних ресурсів, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, організовує виконання робіт, пов’язаних з мінімізацією шкідливої дії вод.

Основними завданнями Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області є:

1. забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах Хмельницької області;

2. внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Основними функціями Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області є:

1. співпраця з Держводагентством, Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Прип’ять, Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо внесення пропозицій та участі у розробці та виконанні державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, у розробленні планів управління річковими басейнами Дністра, Південного Бугу та суббасейну річки Прип’ять, а також участь в роботі відповідних басейнових рад;

2. впроваджує Порядок здійснення державного моніторингу вод, зокрема, проводить моніторинг якості масивів поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних та господарсько-побутових потреб населення, у тому числі у випадках їх аварійного забруднення;

3. вирішення разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями, установами, підприємствами питань забезпечення населення і галузей економіки області водними ресурсами;

4. здійснення відповідно до законодавства, в межах своїх повноважень, моніторингу дотримання підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форм власності і господарювання), фізичними особами вимог водного законодавства, норм і правил водокористування в частині дотримання ними встановлених режимів роботи водних об’єктів на території Хмельницької області;

5. веде державний облік водокористування на території Хмельницької області за розділами «Поверхневі водні об’єкти» та «Водокористування», забезпечує отримання, реєстрацію, аналіз та узагальнення даних державної звітності про використання води по формі № 2ТП-водгосп;

6. проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів і земель у зоні впливу водних об’єктів;

7. співпрацює з територіальним органом Держводагентства – Сектором Державного агентства водних ресурсів України у Хмельницькій області, щодо надання пропозицій з питань можливості видачі дозволів на спецводокористування, погодження нормативів водопостачання, погодження проектів договорів оренди землі у комплексі з розташованим на ній водним об’єктом тощо;

8. розробляє пропозиції до проектів режимів роботи штучних водних об’єктів, розташованих на території Хмельницької області, та подає їх на розгляд басейновим управлінням водних ресурсів.

Для забезпечення надійної роботи водогосподарських систем, комплексів та споруд і своєчасним виконанням водогосподарськими організаціями управління заходів по запобіганню аваріям та надзвичайним ситуаціям, пов’язаних з пропуском повеней і паводків, а також аваріями техногенного походження в складі функціональної відомчої системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру при Регіональному офісу водних ресурсів у Хмельницькій області діє аналітично-диспетчерський центр.