Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, затвердженого наказом Держводагентства України від 15.01.2020 р. № 33 у межах своїх повноважень згідно чинного законодавства (Водного та Земельного кодексу України, Законів України „Про меліорацію земель”, „Про охорону навколишнього природного середовища” та ін.) і забезпечує на території Хмельницької області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

Основними завданнями Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області є:

1. вирішення питань у сфері збереження, використання та відтворення водних ресурсів, меліорації земель на території Хмельницької області;

2. вирішення разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями, установами, підприємствами питань забезпечення населення і галузей економіки області водними ресурсами;

3. здійснення відповідно до законодавства, в межах своїх повноважень, контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форм власності і господарювання), фізичними особами вимог водного законодавства, норм і правил водокористування;

4. організація експлуатації міжгосподарських меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності;

5. проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів і земель у зоні впливу водних об’єктів;

6. здійснення еколого-меліоративного моніторингу осушувальних земель.

Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області та контроль за виконанням ним своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності здійснює Державне агентство водних ресурсів України..

Для забезпечення надійної роботи водогосподарських систем, комплексів та споруд і своєчасним виконанням водогосподарськими організаціями управління заходів по запобіганню аваріям та надзвичайним ситуаціям, пов’язаних з пропуском повеней і паводків, а також аваріями техногенного походження в складі функціональної відомчої системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру при Регіональному офісу водних ресурсів у Хмельницькій області діє аналітично-диспетчерський центр.