Інформація щодо моніторингу вод

розміщено в: Новини | 0

В травні 2024 року  Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області з метою забезпечення виконання програми державного моніторингу вод по діагностичному та операційному моніторингу здійснював  відбір проб поверхневих вод:

– в 7 пунктах моніторингу в суббасейні річки Прип’ять (басейн річки Дніпро);

– в 11 пунктах моніторингу в басейні річки Дністер;

– в 4 пунктах моніторингу в басейні річки Південний Буг.

За результатами досліджень поверхневих вод в суббасейні річки Прип’ять за фізико-хімічними показникам в р. Случ зафіксували перевищення: допустимого рівня БСК5 (біологічного споживання кисню), масових концентрацій заліза загального, марганцю та іонів амонію. В р. Хомора виявили перевищення по масовим концентраціям заліза загального, марганцю та амоній-іонам. Значення інших біогенних показників (фосфат-іонів, нітрат-іонів, нітрит-іонів, сухого залишку) знаходяться  нижче гранично допустимих концентрацій для водойм питного, господарсько-побутового та рибогосподарського водокористування.

 Визначення хімічних показників (пріоритетних та специфічних басейнових) виявили вміст  таких показників:

*   поліароматичного вуглеводню:  флуорантену;

*   металу: нікелю.

Їх концентрації не перевищують межі максимально допустимих значень нормативів екологічної якості.

Також зафіксували наявність хрому з перевищенням значення ГДК для води рибогосподарських водойм. Та в двох пунктах моніторингу виявили  миш’як без перевищення гранично допустимої концентрації для води рибогосподарських водойм.

Більше  інформації про якісний стан поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять можна знайти на офіційному сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять (https://buvrzt.gov.ua).

При визначені стану  поверхневих вод басейну річки Дністер на деяких масивах, виявлено вміст з концентрацією в межах максимально  допустимих нормативів екологічної якості  таких речовин:

*    пестицидів: алахлору, метолахлору, тербутилазину;

*    фармацевтичного препарату: триклозану;

*    поліароматичного вуглеводню: флуорантену;

*    важкого металу: нікелю.

В п’ятьох пунктах моніторингу був виявлений цинк, та в одному, зафіксували його перевищення гранично допустимої концентрації для води рибогосподарських водойм.

 На офіційному сайті Дністровського басейнового управління водних ресурсів (https://vodaif.gov.ua) знаходиться більше інформації про якісний стан поверхневих вод річкового басейну Дністра.

Дослідження  поверхневих вод  басейну річки Південний Буг, показали присутність показника:

*    фталату: ди(2-етилгексил)-фталат.

Концентрація його не перевищує максимально допустиме значення ЕНЯ (екологічного нормативу якості).

На деяких постах спостереження були виявлені: цинк, хром, алюміній та  їх  концентрації не перевищують нормативних значень ГДК для води рибогосподарських водойм.

Детальніша інформація про якісний стан поверхневих вод басейну річки Південний Буг знаходиться на офіційному сайті Басейнового управління водних ресурсів  річки Південний Буг (https://buvrpb.davr.gov.ua).

З інформацією щодо результатів моніторингу поверхневих вод питних водозаборів на території Хмельницької області можна ознайомитись в електронній системі Державного агентства водних ресурсів України: МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  (http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index).

Залишити відповідь