Інформація щодо моніторингу вод

розміщено в: Новини | 0

В жовтні 2023 року Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області з метою забезпечення виконання програми державного моніторингу вод по діагностичному та операційному моніторингу здійснював черговий відбір проб поверхневих вод:

– в 5 пунктах моніторингу в суббасейні річки Прип’ять (басейн річки Дніпро);

– в 12 пунктах моніторингу в басейні річки Дністер;

– в 4 пунктах моніторингу в басейні річки Південний Буг.

Стан масивів поверхневих вод в суббасейні річки Прип’ять в жовтні за фізико-хімічними показниками наступний: виявлено перевищення допустимого рівня БСК5 (біологічного споживання кисню) в р. Хомора, однак його значення нижче в порівнянні з вереснем. У відібраних пробах зафіксовані перевищення масової концентрації заліза загального в р. Хомора  та в р. Случ. Значення біогенних показників, а саме: амоній іонів, фосфат-іонів, нітрат-іонів, нітрит-іонів, сухого залишку,  знаходяться значно нижче гранично допустимих концентрацій для водойм питного, господарсько-побутового та рибогосподарського водокористування.

У рамках дослідження хімічних забруднюючих  та басейнових специфічних речовин на окремих пунктах моніторингу виявлено вміст таких показників:

*   пестицидів: алахлору, хлорпірифосу;

*   важкого металу:  нікелю.

Та їх значення не перевищують межі максимально допустимої концентрації екологічного нормативу якості.

Більш детальну інформацію про якісний стан поверхневих вод  суббасейну річки Прип’ять можна знайти на офіційному сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять (https://buvrzt.gov.ua).

В зразках поверхневих вод басейну річки Дністер, на деяких масивах, виявили речовини, значення яких знаходяться в межах максимально допустимих нормативів екологічної якості, це:

*    пестицид: тербутилазин;

*    фармацевтичний препарат:  триклозан;

*    поліароматичний вуглеводень:  флуорантен;

*    летку органічну сполуку:  трихлорметан;

*    важкий метал: кадмій.

Також зафіксували вміст цинку в 9 пунктах моніторингу, та в трьох з них виявили  перевищення нормативного значення ГДК для води рибогосподарських водойм.

Детальніша інформація про якісний стан поверхневих вод річкового басейну Дністра знаходиться на офіційному сайті Дністровського басейнового управління водних ресурсів (https://vodaif.gov.ua).

На масивах поверхневих вод  басейну річки Південний Буг зафіксували вміст цинку, та на одному з них його концентрація перевищує норму ГДК для води рибогосподарських водойм. Також в одному пункті моніторингу виявили вміст міді з концентрацією, яка перевищує ГДК для води рибогосподарських водойм, і  присутність, в межах максимально допустимого значення нормативу екологічної якості, леткої органічної сполуки – дихлорметану.

Розгорнуту інформацію про якісний стан поверхневих вод басейну річки Південний Буг можна дізнатися з офіційного сайту Басейнового управління водних ресурсів  річки Південний Буг (https://buvrpb.davr.gov.ua).

З інформацією щодо результатів моніторингу поверхневих вод питних водозаборів на території Хмельницької області можна ознайомитись в електронній системі Держводагентства України: МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  (http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index).

Залишити відповідь