Інформація щодо моніторингу вод

розміщено в: Новини | 0

На 2024 рік наказом Міндовкілля від 09.01.2024р. №37 затверджено нову програму державного моніторингу поверхневих вод. Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області з метою забезпечення виконання даної програми державного моніторингу вод по діагностичному та операційному моніторингу здійснює  відбір проб поверхневих вод:

– в 7 пунктах моніторингу в суббасейні річки Прип’ять (басейн річки Дніпро);

– в 11 пунктах моніторингу в басейні річки Дністер;

– в 4 пунктах моніторингу в басейні річки Південний Буг.

 Лабораторією моніторингу вод Західного регіону Дністровського Басейнового управління водних ресурсів та лабораторією моніторингу вод Північного регіону Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ проведено аналізи якості води із визначення наявності хімічних показників (пріоритетних та специфічних басейнових), а також у місцях питних водозаборів (2 пункти моніторингу в суббасейні річки Прип’ять) здійснюється визначення фізико-хімічних  показників.

За фізико-хімічними показниками стан масивів поверхневих вод в суббасейні річки Прип’ять наступний: по органічним показникам, а саме БСК (біологічне споживання кисню) та ХСК (хімічне споживання кисню) перевищення не зафіксовані. Виявлені перевищення масової концентрації заліза загального в р.Хомора та в р.Случ, і перевищення концентрації амоній іонів в р.Хомора. Значення інших біогенних показників (фосфат-іонів, нітрат-іонів, нітрит-іонів, сухого залишку) знаходяться значно нижче гранично допустимих концентрацій для водойм питного, господарсько-побутового та рибогосподарського водокористування.

Дослідження по визначенню хімічних показників (пріоритетних та специфічних басейнових) показали наявність в межах максимально допустимих значень нормативів екологічної якості  таких речовин:

*   пестициду: алахлору;

*   поліароматичних вуглеводнів:  антрацену та флуорантену;

*   летких органічних сполук: бензолу, дихлорметану.

Було виявлено нікель, та в одному пункті моніторингу зафіксували його перевищення максимально допустимої концентрації екологічного нормативу якості. Також виявили хром з перевищенням значення ГДК для води рибогосподарських водойм.

Більше  інформації про якісний стан поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять можна знайти на офіційному сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять (https://buvrzt.gov.ua).

Згідно результатів досліджень на масивах поверхневих вод басейну річки Дністер, зафіксували наявність наступних речовин:

*    пестицидів: атразину, хлорпірифосу, тербутрину, тербутилазину;

*    фармацевтичного препарату: триклозану;

*    поліароматичного вуглеводню: антрацену;

*    летких органічних сполук: дихлорметану, трихлорметану;

*    важких металів: кадмію, нікелю.

Значення їх концентрацій знаходяться в межах максимально допустимих нормативів екологічної якості.

В одному пункті моніторингу виявили наявність міді, хрому та цинку з концентрацією, яка перевищує нормативне значення ГДК для води рибогосподарських водойм. На офіційному сайті Дністровського басейнового управління водних ресурсів (https://vodaif.gov.ua) знаходиться більше інформації про якісний стан поверхневих вод річкового басейну Дністра.

Випробування з поверхневих вод басейну річки Південний Буг, показали наявність, в межах максимально допустимих значень нормативів екологічної якості, таких показників:

*  пестициду: хлорпірифосу;

поліароматичного вуглеводню: флуорантену;

фармацевтичного препарату: триклозану.

В чотирьох пунктах спостереження зафіксували вміст цинку, та в двох з них  його концентрація перевищує норму ГДК для води рибогосподарських водойм. 

Детальніша інформація про якісний стан поверхневих вод басейну річки Південний Буг знаходиться на офіційному сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг (https://buvrpb.davr.gov.ua). З інформацією щодо результатів моніторингу поверхневих вод питних водозаборів на території Хмельницької області можна ознайомитись в електронній системі Державного агентства водних ресурсів України: МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  (http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index)

Залишити відповідь