Інформація щодо моніторингу вод

розміщено в: Новини | 0

В лютому 2024 року  Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, з метою забезпечення виконання  програми державного моніторингу вод по діагностичному та операційному моніторингу, здійснював черговий  відбір проб поверхневих вод:

– в 7 пунктах моніторингу в суббасейні річки Прип’ять (басейн річки Дніпро);

– в 11 пунктах моніторингу в басейні річки Дністер;

– в 4 пунктах моніторингу в басейні річки Південний Буг.

  До проведення аналізів якості води в лютому місяці, крім лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського Басейнового управління водних ресурсів та лабораторії моніторингу вод Північного регіону Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ, долучилась ще лабораторія моніторингу вод Південного регіону Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

В суббасейні річки Прип’ять за результатамифізико-хімічнихвипробувань, в місцях питних водозаборів, виявили по органічному показнику БСК (біологічне споживання кисню), масовій концентрації іонів амонію та масовій концентрації марганцю в р.Хомора перевищення допустимих концентрацій. Також зафіксовано перевищення масової концентрації заліза  в р.Хомора та в р.Случ. Значення інших біогенних показників (фосфат-іонів, нітрат-іонів, нітрит-іонів, сухого залишку)  знаходяться нижче гранично допустимих концентрацій для водойм питного, господарсько-побутового та рибогосподарського водокористування.

Випробування на вміст хімічних показників (пріоритетних та специфічних басейнових), на деяких масивах поверхневих вод, показали наявність в межах максимально допустимих значень нормативів екологічної якості  таких речовин:

*   поліароматичного вуглеводню:  флуорантену;

*   металів: нікелю, миш’яку.

 Також було виявлено хром з перевищенням значення ГДК для води рибогосподарських водойм.

Більш детальну інформацію про якісний стан поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять можна знайти на офіційному сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять (https://buvrzt.gov.ua).

Стан масивів поверхневих вод басейну річки Дністер, характеризується вмістом в межах максимально допустимих значень нормативів екологічної якості наступних показників:

*     пестицидів: алахлору, симазину, ацетохлору, метолахлору, тербутилазину;

*     фармацевтичного препарату: триклозану;

* поліароматичних вуглеводнів: антрацену, флуорантену, бензо(а)пірену, бензо(k)флуорантену,  індено(1,2,3-cd)пірен;

*      металів: кадмію, свинцю, нікелю.

З перевищенням максимально допустимого значення екологічного нормативу якості зафіксували бензо(b)флуорантен та бензо(g,h,i)перілен (поліароматичні вуглеводені) в одному пункті моніторингу. А також на деяких масивах виявили мідь, цинк та хром  з концентрацією, яка перевищує нормативне значення ГДК для води рибогосподарських водойм.

На офіційному сайті Дністровського басейнового управління водних ресурсів (https://vodaif.gov.ua) знаходиться більше інформації про якісний стан поверхневих вод річкового басейну Дністра.

Згідно результатів досліджень  поверхневих вод  басейну річки Південний Буг, були виявлені речовини: октилфеноли (4-(1,1,3,3-тетраметил-бутил)-фенол), ди(2-етилгексил)-фталат та їх значення концентрацій знаходяться в межах максимально допустимих нормативів екологічної якості. В одному пункті спостереження зафіксували антрацен (поліароматичний вуглеводень) з перевищенняммаксимального значення ЕНЯ, та цинк і алюміній без перевищення норм ГДК для води рибогосподарських водойм. Також на двох  постах моніторингу виявили вміст хрому з концентрацією, яка перевищує норму ГДК для води рибогосподарських водойм.

Інформацію про якісний стан поверхневих вод басейну річки Південний Буг можна дізнатися з офіційного сайту Басейнового управління водних ресурсів  річки Південний Буг (https://buvrpb.davr.gov.ua). З інформацією щодо результатів моніторингу поверхневих вод питних водозаборів на території Хмельницької області можна ознайомитись в електронній системі Державного агентства водних ресурсів України: МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  (http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index

Залишити відповідь