Інформація щодо моніторингу вод

розміщено в: Новини | 0

В квітні 2024 року  Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області з метою забезпечення виконання програми державного моніторингу вод по діагностичному та операційному моніторингу здійснював  відбір проб поверхневих вод:

– в 7 пунктах моніторингу в суббасейні річки Прип’ять (басейн річки Дніпро);

– в 11 пунктах моніторингу в басейні річки Дністер;

– в 4 пунктах моніторингу в басейні річки Південний Буг.

По фізико-хімічним показникам в суббасейні річки Прип’ять виявили перевищення масової концентрації заліза загального та масовой концентрації марганцю в р.Случ. В р.Хомора зафіксували перевищення тільки по масовій концентрації марганцю. Значення інших біогенних показників (амоній-іонів, фосфат-іонів, нітрат-іонів, нітрит-іонів, сухого залишку)  знаходяться  нижче гранично допустимих концентрацій для водойм питного, господарсько-побутового та рибогосподарського водокористування.

Дослідження по визначенню хімічних показників (пріоритетних та специфічних басейнових) показали наявність на деяких масивах в межах максимально допустимих значень нормативів екологічної якості  таких речовин:

*   поліароматичного вуглеводню:  флуорантену;

*   леткої органічної сполуки:  дихлорметану.

*   металу: нікелю.

В двох пунктах моніторингу зафіксували наявність хрому з перевищенням значення ГДК для води рибогосподарських водойм.

Більше  інформації про якісний стан поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять можна знайти на офіційному сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять (https://buvrzt.gov.ua).

Згідно результатів досліджень  поверхневих вод басейну річки Дністер, на деяких масивах зафіксували наявність наступних речовин:

*    пестицидів: алахлору, метолахлору, хлорпірифосу;

*    фармацевтичного препарату: триклозану;

*    поліароматичного вуглеводню: флуорантену;

*    леткої органічної сполуки: дихлорметану;

*    важких металів: кадмію, нікелю.

Значення їх концентрацій знаходяться в межах максимально допустимих нормативів екологічної якості.

В одному пункті моніторингу виявили присутність  міді та хрому, концентрація, яких перевищує нормативне значення ГДК для води рибогосподарських водойм. Також в деяких масивах поверхневих вод виявлено наявність цинку та в двох точках спостереження зафіксували перевищення його значення гранично допустимої концентрації для води рибогосподарських водойм.

 На офіційному сайті Дністровського басейнового управління водних ресурсів (https://vodaif.gov.ua) знаходиться більше інформації про якісний стан поверхневих вод річкового басейну Дністра.

На деяких масивах  поверхневих вод  басейну річки Південний Буг, виявили наявність, в межах максимально допустимих значень нормативів екологічної якості, ди(2-етилгексил)-фталату та нікелю. В пунктах моніторингу зафіксовано наявність цинку та в двох пунктах спостереження зафіксували його вміст із  концентрацією, яка перевищує норму ГДК для води рибогосподарських водойм. Без перевищення норми ГДК для води рибогосподарських водойм було виявлено алюміній.

Детальніша інформація про якісний стан поверхневих вод басейну річки Південний Буг знаходиться на офіційному сайті Басейнового управління водних ресурсів  річки Південний Буг (https://buvrpb.davr.gov.ua).

З інформацією щодо результатів моніторингу поверхневих вод питних водозаборів на території Хмельницької області можна ознайомитись в електронній системі Державного агентства водних ресурсів України: МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  (http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index).

Залишити відповідь