✔️Результати моніторингу поверхневих вод Хмельницької області за 2019 рік.

розміщено в: Новини | 0

?В 2019 році було відібрано 36 проб води по 3-х створах спостереження на території Хмельницької області та виконано 1170  вимірювань. 

☑️Програма моніторингу  поверхневих вод на території Хмельницької області за 2019 рік була виконана повністю. Дані спостережень за цей рік підтвердили поступове збільшення вмісту розчинених органічних речовин (показники БСК 5, та ХСК) збільшення вмісту завислих речовин, кольоровості води по всіх створах.

?Поступово відбувається евтрофікація – підвищення біологічної продуктивності водних екосистем внаслідок накопичення у воді біогенних елементів, які надходять до водойм у результаті діяльності людини (антропогенне). 

?Кліматичні зміни, внаслідок яких відбувається зменшення водності річок, підвищення середньорічної температури оточуючого повітря посилюють процеси евтрофікації, які призводять до заростання водойм, обміління, зниження рибної продуктивності .

?По створах р. Хомора 52 км., питний водозабір м.Полонного та р.Случ 406 км., зона питного водозабору м.Хмельницького басейну р.Дніпро було відібрано 24 проби, виконано 780 вімірювань. 

⚠️Щодо вмісту гідрохімічних показників, вони поки ще характеризуються відповідністю нормативам екологічної безпеки, а причини періодичного погіршення якості поверхневих вод створів: маловодність, завищений природний вміст розчинених  органічних речовин, не виключається також антропогенний вплив на поверхневі води відкритих водойм.

?В 2019 році по створу р.Дністер 783 км., питний водозабір м.Полонного було відібрано 12 проб води та виконано 390 вимірювань гідрохімічних показників. Вода в створі характеризується  відповідністю нормативам екологічної безпеки, а вірогідні причини поодиноких випадків погіршення якості поверхневих вод створу: маловодність, не виключається також антропогенний вплив на поверхневі води.

?Меліоративний моніторинг на території Хмельницької області лабораторія виконувала на двох осушувальних системах : на осушувальній системі р. «Хомора» та «Південно-Бузькій» осушувальній системі. Всього за 2019 рік  відібрано 48 проби води, виконано 2211 вімірювань фізико-хімічних  показників якості вод, та 724 проби грунтів, в яких визначено 4152 показника   фізичних властивостей  та хімічного складу. 

Результати меліоративного моніторингу протягом року надавались у відділ меліоративного моніторингу для обробки даних.

 Підготовлено:            Зозуля Л.А.

Залишити відповідь