?На шляху до доброго стану вод?

розміщено в: Новини | 0

❗️Водна рамкова директива ЄС є основним стратегічним документом, який визначає принципи управління водними ресурсами, шляхи досягнення доброї якості води, безпечного стану річок і водойм❗️

?Мета Водної рамкової директиви ЄС – забезпечити стале використання водних ресурсів шляхом поступового зниження чи повного усунення забруднення й інших шкідливих впливів на довкілля. 

?Директива вимагає класифікації вод шляхом оцінки екологічного стану або їхнього екологічного потенціалу та хімічного стану. Чи є стан водойми «добрим», слід визначати шляхом моніторингу й оцінки.

?Базовим принципом ВРД ЄС є визнання району річкового басейну основною гідрографічною одиницею управління водними ресурсами – як цілісного природного гідрографічного об’єкту, який не може обмежуватися адміністративними чи державними кордонами⚠️

Управління кожним виділеним річковим басейном здійснюється на основі «Плану управління річковим басейном», який повинен містити аналіз стану басейну та чітку програму заходів для досягнення у встановлені терміни основної мети -✅доброго стану водних об’єктів, як поверхневих, так і підземних, що містяться на його території.

?Головна проблема впровадження принципів ВРД в Україні – це необхідність переходу на європейські принципи водного менеджменту❗️

Це передбачає не просто внесення змін у законодавство України, а вимагає зміни способів управління водними ресурсами⚠️, головними принципами якого має бути ✅заміна «критеріального» підходу до оцінки якості вод (що передбачав контроль за відхиленнями від стандартів гранично допустимих концентрацій – ГДК) ✅на «компаративну» оцінку❗️(що базується на зіставленні нинішнього стану води з референсним, доантропогенним, коли контролюють не так хімічний склад води, як біологічний)⚠️  А також досягнення спільних цілей при формуванні планів водного управління (у тому числі басейнових).

‼️Водна рамкова директива ЄС є важливою і необхідною для України‼️

Залишити відповідь