Вода відіграє вирішальну роль в житті кожної людини та є регулюючим і забезпечуючим фактором нашого існування на планеті. В результаті діяльності людства, відбувається забруднення вод все більш стрімкими темпами. Тому водні об’єкти потребують охорони. Перед людством стоїть складне завдання збереження чистої води та відновлення якості води уже забруднених водних об’єктів.

На Всесвітньому саміті (Йоганнесбург-2002), присвяченому сталому розвитку планети Земля,особлива увага була приділена водним проблемам. Проблема забезпечення водою в достатній кількості і відповідної якості всіх галузей існує і в Україні.

Водні ресурси Хмельницької області складаються з поверхневого стоку(в середньому 2.1 млрд.м3/рік) і запасів підземних вод (прогнозні – 720 тис. м3/рік, затверджені – 160 млн. м3/рік). Водозабезпеченість місцевим поверхневим стоком одного жителя області становить 1,5 тис.м3 при середній по державі 1,1 тис.м3, проте води нерівномірно розподіляються як по території, так і по сезонам року, але в основному всі галузі забезпечені необхідною кількістю води, хоча якість не завжди відповідає вимогам.

Суспільні відносини, пов’язані з використанням вод, їх охороною від забруднення і виснаження, регламентуються Водним кодексом України, який був введений в дію в 1995 році (із змінами і доповненнями внесеними Законом України від 21 вересня 2000 року) та іншими законами природоохоронного спрямування.

Клімат, метеорологічна та гідрологічна обстановка

Клімат будь-якої території формується під впливом сонячної радіації, атмосферної циркуляції та характером земної поверхні. Кліматичні умови Хмельницької області зумовлені її географічним положенням. Загалом клімат області помірно-континентальний з досить теплим літом, м’якою зимою і переважно достатньою кількістю опадів.

Значна протяжність області з півночі на південь, зумовлює деякі відмінності клімату між північними і південними районами. Збільшення сонячної радіації з півночі на південь зумовлює зміну середньорічної температури від + 6,8оС в північних районах, до + 7,3оС в південних. Континентальність клімату області зростає з північного-заходу до південного сходу. На Хмельниччину, розташовану вглибині материка, мають вплив континентальні повітряні маси, які приносять суху погоду.

Взимку сюди доходить повітря Сибірського антициклону, яке приносить холодну погоду, а влітку має вплив Азорський максимум. Навесні і на початку осені на територію області проникає арктичне повітря, яке приносить різке похолодання. В усі пори року територія області перебуває під впливом циклонів та атмосферних фронтів, які формуються над Атлантичним океаном.

Улітку вони зумовлюють значну хмарність, опади, зниження температури повітря, а взимку потепління, відлиги, снігопади. Вторгнення на Хмельниччину континентальних повітряних мас приводить до значних коливань температури повітря в усі пори року, Улітку повітря може нагріватись до +39оС (абсолютний максимум),а взимку охолоджуватись до –34оС (абсолютний мінімум).

На території області випадає достатня кількість опадів(630-710 мм на рік). Найбільше їх на півночі, найменше на півдні. Більше опадів випадає влітку, менше – взимку. В літній період часто спостерігаються зливи, грози, іноді – град. Сніговий покрив утворюється в другій половині грудня і утримується до першої декади березня.

Середня висота його незначна (10–15см). За забезпеченістю теплом, зволоженням території і тривалістю сонячного сяйва територію області умовно ділять на три агрокліматичні райони. Північний – помірний агро кліматичний район займає третину території області (Славутський, Шепетівський, Полонський райони). Сума активних температур до 2450 градусів, підвищена вологість повітря, тривалість сонячного сяйва 1800 год. за рік, сніговий покрив 90 – 95 днів.

Південний – теплий агрокліматичний район розташований на території, яка прилягає до Дністра. Сума активних температур за вегетаційний період тут становить більше 2700 градусів. Кількість опадів найменша в області. Сніговий покрив триває в середньому 75 днів, а тривалість сонячного сяйва – 1900 год. на рік. Особливо теплий клімат у долині Дністра і його лівих приток. Помірно-теплий агро кліматичний район охоплює більшу центральну частину території області.

Сума активних температур тут від 2450 до 2700 градусів. Інші метеорологічні характеристики є середніми між північно-помірним та південно-теплим агро кліматичними районами. Кліматичні умови певним чином впливають на формування гідрографічної сітки і стоку річок області.

Модуль річкового стоку змінюється в межах області з північного–заходу на південний–схід від 4 до 1,8 л/с з 1 кв. км, що відповідає збільшенню континентальності клімату у цьому напрямку. У гідрологічному режимі річок майже щорічно відмічається весняна повінь, зимова і літня межень, яка порушується дощовими паводками. В окремі роки витрати дощових паводків перевищують витрати весняної повені.

Річкова сітка.

Річкова сітка області представлена річками басейнів Дністра (займає 7.74 тис.км2 або 37.6% території області), Південного Бугу (4.61 тис.км2 або 22.4%) і Дніпра (8.27 тис.км2 або 40% території області). Гідрографічна сітка області нараховує 3733 водотоків загальною довжиною 12880 км, в тому числі великі річки: Дністер (в межах області 152 км) і Південний Буг (140 км); середні річки: Случ (119км), Горинь (150км), Збруч (247 км), а також 3728 малих річок і водотоків, загальною довжиною 12072км. Річок довжиною більше 10 км виявилося 211 (в т.ч. малих 206) загальною довжиною 4872 км (в т.ч. малих 4064 км).

Примітка: довжини річок вказані в межах Хмельницької області.

Басейнова структура річкової мережі Хмельницької області

Басейн річки

Великі річки

Середні річки

Малі річки
(довжиною більше 10 км)

Малі річки
(довжиною менше 10 км)

Всього річок

Кількість, шт

Довжина, км

Кількість, шт

Довжина, км

Кількість, шт

Довжина, км

Кількість, шт

Довжина, км

Кількість, шт

Довжина, км

Дніпро (суббасейн р. Прип’ять)

2

269

91

1592

1278

2589

1371

4450

Південний Буг

1

140

46

843

1046

2493

1093

3476

Дністер

1

152

1

247

69

1629

1198

2926

1269

4954

Разом по трьох басейнах

2

292

3

516

206

4064

3522

8008

3733

12880

Розподіл річок Хмельницької області за площею водозбору

Градації

площ водозбору,

км2

Кількість річок

Сумарна довжина

В тому числі річки довжиною більше 10 км

шт

%

км

%

Кількість

Сумарна довжина

шт

%

 км

%

Малі річки

0.1-20

3532

94,62

8074

62,69

10

4,74

66

1,35

20.1-50

86

2,30

996

7,73

86

40,76

996

20,44

50.1-100

58

1,55

1009

7,83

58

27,49

1009

20,71

100.1-200

25

0,67

557

4,32

25

11,85

557

11,43

200.1-500

16

0,43

619

4,81

16

7,58

619

12,71

500.1-1000

8

0,21

462

3,59

8

3,79

462

9,48

1000.1-2000

3

0,08

355

2,76

3

1,42

355

7,29

Разом:

3728

99,86

12072

93,73

206

97,63

4064

83,41

Середні річки

2000.1-5000

1

0,03

247

1,92

1

0,47

247

5,07

5000.1-10000

 

10000.1-25000

1

0,03

119

0,92

1

0,47

119

2,44

25000.1-50000

1

0,03

150

1,16

1

0,47

150

3,08

Разом:

3

0,09

516

4,00

3

1,41

516

10,59

Великі річки

  50000

2

0,05

292

2,27

2

0,96

292

6,00

Разом по області:

3733

100

12880

100

211

100

4872

100

* – довжина річок в межах області.

Озера

Озер в області дуже мало і вони невеликі за розмірами та розташовані в основному в лісових масивах на землях Держлісфонду. На півночі області у басейні Горині знаходяться найбільші озера Святе та Теребіж, площа водного дзеркала яких відповідно 4,2 і 2,6 га. Голубою перлиною подільського краю називають озеро Святе, яке славиться своєю мальовничістю та чистою, прозорою водою. Середня глибина озера близько 4 м, найбільша біля 9 м, у центрі озера розташований острів, а навколо озера ліс.

Штучні водойми

Стік річок характеризується нерівномірністю на протязі року. Для вирішення питання водозабезпечення різних галузей господарства необхідно регулювання стоку шляхом будівництва штучних водойм. Інтенсивне будівництво ставків і водосховищ в області велось у 60-80х роках минулого століття.

Більшість водосховищ мають об’єм менше 10 млн.м3 і лише два з них Щедрівське і водойма-охолоджувач Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) мають відповідно повний об’єм 30 і 120 млн.м3. Частина водосховищ мають об’єм трохи більше 1 млн.м3. За час експлуатації водосховищ частина об’єму замулилось, верхів’я їх позаростало водною рослинністю і тому площі водного дзеркала і об’єми зменшилися.При обстеженні водосховищ проводились проміри глибин, уточнювались їх параметри. При виявленні водойм менше 1 млн.м3, вони були віднесені до ставків. В даний час в області рахується 55 водосховищ. Більшість водойм сезонного регулювання, за винятком водосховища ХАЕС, яке є водосховищем багаторічного регулювання та водосховищ малих ГЕС, які здійснюють добове регулювання стоку. Об’єм води зарегульований водоймами (без водосховища ХАЕС) складає біля 14% від середнього річного стоку річок області. Існуючі ставки і водосховища сезонного регулювання значно не впливають на хід внутрішньо річного розподілу стоку, так як більша частина їх не спрацьовується в літньо-осінній період і лише деякі із них випорожнюється на зиму. Значна частина зрегульованого стоку (близько 81%) акумулюється в водосховищах і ставках площею більше 10 га і лише 19 % – в ставках площею менше 10 га. Останнім часом спостерігається тенденція до відновлення малих ГЕС, які експлуатувалися в 60-70х роках минулого століття. В області працює 11 малих ГЕС на річках Горинь, П.Буг, Збруч. Робота окремих ГЕС відновлена в останні роки.  

Наявність ставків в басейнах основних річок у розрізі територіальних громад

Територіальна громада

Район річкового басейну

Разом по басейнах

Район басейну річки Дніпро (суббасейн р. Прип’ять)

Район басейну річки Дністер

Район басейну річки Південний Буг

Кількість, шт

Площа водного дзеркала при НПР, га

Кількість, шт

Площа водного дзеркала при НПР, га

Кількість, шт

Площа водного дзеркала при НПР, га

Кількість, шт

Площа водного дзеркала при НПР, га

Шепетівський район:

Берездівська

13

137,8292

13

137,8292

Білогірська

44

206,3537

44

206,3537

Ганнопільська

10

74,3887

10

74,3887

Грицівська

30

191,4397

30

191,4397

Ізяславська

38

142,847

38

142,847

Крупецька

10

120,2397

10

120,2397

Ленковецька

24

203,7803

24

203,7803

Михайлюцька

21

209,5202

21

209,5202

Нетішинська

10

127

10

127

Плужненська

31

91,45

31

91,45

Полонська

131

923,6506

131

923,6506

Понінківська

33

43,3577

33

43,3577

Сахновецька

23

84,0384

23

84,0384

Славутська

3

28,36

3

28,36

Судилківська

57

355,4806

57

355,4806

Улашанівська

9

54,7636

9

54,7636

Шепетівська

16

76,4612

16

76,4612

Ямпільська

13

88,1811

13

88,1811

Всього:

516

3159,1417

516

3159,1417

Хмельницький район:

Антонінська

69

352,4331

69

352,4331

Війтовецька

95

452,2468

13

47,9015

108

500,1483

Віньковецька

75

162,914

46

166,5319

121

329,4459

Вовковинецька

85

221,9958

85

221,9958

Волочиська

10

128,4701

97

843,7135

1

4

108

976,1836

Гвардійська

24

170,5759

9

22,3086

33

192,8845

Городоцька

75

470,3573

 

 

75

470,3573

Деражнянська

4

8,2564

168

675,8666

172

684,123

Заслучненська

27

189,2587

9

82,5232

36

271,7819

Зіньківська

12

22,8909

 

 

12

22,8909

Красилівська

49

439,7793

22

214,6093

71

654,3886

Летичівська

83

460,6764

83

460,6764

Лісовогринівецька

50

276,4097

50

276,4097

Меджибізька

54

422,8579

54

422,8579

Миролюбненська

8

22,1561

38

339,4015

46

361,5576

Наркевицька

4

31,6239

47

290,7504

51

322,3743

Розсошанська

3

15,78

73

410,2675

76

426,0475

Сатанівська

20

149,4506

20

149,4506

Солобковецька

20

46,1173

20

46,1173

Старокостянтинівська

134

590,2951

134

590,2951

Староостропільська

32

167,9448

32

167,9448

Старосинявська

34

137,55

73

539,1664

107

676,7164

Теофіпольська

83

562,4504

 

 

83

562,4504

Хмельницька

101

500,6341

101

500,6341

Чорноострівська

59

368,5518

59

368,5518

Щиборівська

10

26,4136

3

2,8777

13

29,2913

Ярмолинецька

 

 

121

453,0532

10

49,6036

131

502,6568

Всього:

460

2648,3751

546

2795,3559

944

5096,9339

1950

10540,6649

Кам’янець-Подільський район:

Гуківська

10

14,2216

10

14,2216

Гуменецька

25

69,0172

25

69,0172

Дунаєвецька

77

206,8845

77

206,8845

Жванецька

13

26,5834

13

26,5834

Закупненська

12

59,0098

12

59,0098

Кам’янець-Подільська

27

37,9421

27

37,9421

Китайгородська

14

10,0885

14

10,0885

Маківська

13

50,8702

13

50,8702

Новодунаєвецька

22

134,497

22

134,497

Новоушицька

74

111,5023

74

111,5023

Орининська

26

119,5726

26

119,5726

Слобідсько-Кульчієвецька

20

38,6583

20

38,6583

Смотрицька

8

36,4812

8

36,4812

Староушицька

13

30,897

13

30,897

Чемеровецька

94

327,6817

94

327,6817

Всього:

448

1273,9074

448

1273,9074

Всього по області:

976

5807,5168

994

4069,2633

944

5096,9339

2914

14973,714

Інформація про наявність та використання малих гідроелектростанцій на території Хмельницької області

На території Хмельницької області налічується 32 малі гідроелектростанції (ГЕС).