Створення Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області:

На виконання постанови Ради Міністрів Української РСР від 08.05.1954р №605 рішенням виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих від 02.09.1954 р. за № 42 створено Хмельницьке обласне управління водного господарства „Облводгосп”.

В зв’язку з зростаючим обсягом водогосподарського будівництва в серпні 1978 р. створено будівельно – монтажний трест „Хмельницькводбуд” згідно наказу Міністерства меліорації і водного господарства УССР № 314 від 13.06.1978 р. з місцем розташування в м.Хмельницький.

В1988 р.- на основі Хмельницького облводгоспу і будівельно-монтажного тресту «Хмельницькводбуд» створено Хмельницьке будівельно-експлуатаційне об’єднання по меліорації і водному господарству „Хмельницькмеліоводгосп ” на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 09.08.1988 р. №227 і наказів Мінводгоспу УРСР від 11.07.1988 р. № 106 та від 26.08.1988 р. № 127 в цілях координації питань проектування , будівництва і експлуатації водогосподарських об’єктів Хмельницької області.

Згідно протоколу установчої конференції уповноважених представників трудових колективів Хмельницького будівельно-експлуатаційного об’єднання по меліорації і водному господарству „Хмельницькмеліоводгосп ” від 6 липня 1991 року утворено Хмельницьке об’єднання орендних , державних та інших підприємств «Хмельницькмеліоводгосп». Метою об’єднання було розширення можливостей орендних державних та інших підприємств на основі госпрозрахунку , самофінансування та самозабезпечення у виробничому науково-технічному економічному та соціальному розвитку.      

На підставі наказу Держводгоспу України № 15 від 10.02.1993 р. на базі об’єднання орендних, державних та інших підприємств «Хмельницькмеліоводгосп» створено Хмельницьке обласне державне будівельно- експлуатаційне підприємство „Хмельницькводгосп”.

 В 1994 р. Хмельницьке обласне державне будівельно- експлуатаційне підприємство „Хмельницькводгосп” реорганізовано в Хмельницьке обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству відповідно до наказу Держводгоспу України № 8 від 31.01.1994 р.

В зв’язку з утворенням відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010р. № 1085 Державного агентства водних ресурсів України та на підставі наказу Держводагентства України від 06.05.2011 р. № 48 Хмельницьке обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству перейменовано у Хмельницьке обласне управління водних ресурсів.

В рамках реформування галузі водного господарства, керуючись наказом Держводагентства  України від 01.03.2018 №95 «Про затвердження організаційної структури Державного агентства водних ресурсів України» (зі змінами) Хмельницьке обласне управління водних ресурсів 20 серпня 2018 року перейменоване в Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області.