Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод

розміщено в: Новини | 0

Вирішення проблеми захисту водних ресурсів являє собою більш значною мірою попередження забруднення їх стічними водами, адже очистити їх від стічних вод значно важче. Важливим елементом у цих міроприємствах являється  моніторинг поверхневих вод.

Необхідно визначити, що забруднена вода не тільки сама стає непридатна  для використання, але й наносить значну шкоду всьому природному середовищу, з  яким вона взаємодіє. В забрудненій воді гине риба, зникають інші представники тваринного та рослинного світу. 

Багато з нас не замислюються над тим, яке велике значення води в природі та  суспільстві. Між тим, багато вчених вважає людське життя “боротьбою за воду”. Без їжі людина може прожити більше місяця, без води не більше кількох днів.Фізиологічна потреба складає в середньому 2,5 –4 л води на добу.

Витрати води на одну людину поступово збільшуються. Якщо в середньорічних містах на одну людину вистачало 25 л води на добу, то тепер її використовується 200-300 л.. Але всім необхідна чиста-жива вода. Забруднена вода являється причиною багатьох порушень, багатьох хвороб в живих організмах.       Санітарно-гігієнічні спостереження показали, що загальна мінералізація питної води не повинна перевищувати 1000 мг/л, вміст хлор-та сульфат-іонів не більше 350 та 500 мг/л відповідно, натрію- не більше 200 мг/л, кальцію та магнію- не більше 100-200 мг/л. В результаті забруднення хімічними речовинами, вода негативно впливає на стан здоров’я людини. Вміст заліза у воді може досягати 20 мг/л, але воно впливає на наш організм вже при вмісті 1-5 мг/л, викликає сухість шкіри, алергію. Токсичний і алюміній. Існують дані про можливе накопичення його у нирках, кістках, мозку. Він виявляє мутагенну дію, негативно впливає на центральну нервову систему.Такі  речовини, як амоній, нітрити, нітрати, пестициди та важкі метали,теж  являються забруднюючими речовинами. Вони попадають у воду в результаті змиву з полів мінеральних добрив, діяльності людини, викидів промисловости. Ці забруднення проходять скрізь грунт та забруднюють підземні води. Внаслідок цього в колодязях вміст нітратів збільшується іноді до 100-200 мг/л,а допустима концентрація по санітарним нормам –50 мг/л.                                                    

Згідно наказу  Держводагентства  №233 від 31.03.2021р  «Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод», відповідно до Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України. №393 (зі змінами),  лабораторія моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, згідно узгодженому  та затвердженому графіку, проводить відбір проб поверхневих вод Хмельницької області,  вимірювання фізико-хімічних  показників, підготовку до аналізів пріоритетних (пестицидів) та специфічних показників, консервацію проб та відправку у Басейнові лабораторії   для виконання вимірювань пріоритетних та специфічних показників якості поверхневих вод.

В результаті досліджень, проведених басейновими лабораторіями Дністровського БУВРУ  та лабораторією МОЗМ Дніпровських водосховищ, по визначенню 56 забруднюючих пріоритетних речовин та 7 басейнових  специфічних,   у відібраних пробах води, виявлені незначні кількості деяких пріоритетних речовин: діхлорметану, флуорантену, хлороформу, хлорфенвінфосу суміш цис і транс ізомерів, антрацену. Ці речовини широко використовуються в пестицидах, або являються продуктами їх перетворювань, та у виробництві барвників.

 Ми продовждуємо і надалі  проводити діагностичний моніторинг, щоб отримати достатньо даних результатів аналізів для розрахунків та сформування  відповідних висновків, виконання заходів по очищенню поверхневих вод, попередження та захисту від  їх забруднення .

На меліорованих землях Хмельницької області лабораторія задіяна у виконанні моніторингу дренажних вод, по визначення вологості, порушення структури ,та фізико-хімічних показників якості грунтів.

Залишити відповідь