Інформація щодо моніторингу вод

розміщено в: Новини | 0

В липні та серпні 2023 року Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області з метою забезпечення виконання програми державного моніторингу вод по діагностичному та операційному моніторингу здійснював відбір проб поверхневих вод:

– в 5 пунктах моніторингу в суббасейні річки Прип’ять (басейн річки Дніпро);

– в 12 пунктах моніторингу в басейні річки Дністер;

– в 4 пунктах моніторингу в басейні річки Південний Буг.

За результатами проведених досліджень в зразках  поверхневих вод в суббасейні річки Прип’ять в липні та серпні виявлено перевищення допустимих концентрацій БСК5 (біологічне споживання кисню), що характеризує органічне забруднення, в р. Хомора в 1,2 та 2,5 рази відповідно (норма – 3,0 мгО2/дм3). Також в серпні в двох пунктах моніторингу зафіксовано перевищення масової концентрації заліза загального в р. Хомора в 2 рази, а в р. Случ в 6,8 рази  (нормативне значення 0,1 мг/дм3). Вміст біогенних показників (амоній іони, фосфат-іони, нітрат-іони, нітрит-іони, сухий залишок) знаходився в межах допустимих концентрацій.

В окремих пунктах моніторингу зафіксували вміст в межах максимально допустимих значень нормативів екологічної якості наступних показників:

*   пестициду: тербутрин;

*   леткі органічні сполуки: тетрахлорметан, дихлорметан;

*   поліхроматичного вуглеводню: флуорантен;

*   важких металів:  нікель, миш’як

В чотирьох пунктах моніторингу в липні місяці виявлено вміст хрому з перевищенням гранично-допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення від 2-ох до 2,35 рази (нормативне значення ГДК – 0,001 мг/дм3). Хром та його сполуки можуть надходити у поверхневі води із стічними водами гальванічних цехів, фарбувальних цехів текстильних підприємств, підприємств хімічної промисловості і сільського господарства. В серпні вміст хрому в поверхневих водах знаходився в межах допустимих концентрацій.

В басейні річки Дністер на деяких масивах поверхневих вод в липні та серпні були виявлені такі речовини як:

*    пестициди: атразин, метолахлор, тербутилазин, хлорпірифос;

*    фармацевтичний препарат:  триклозан;

*    поліароматичні вуглеводені: бензо(а)пірен,флуорантен;

*    летку органічну сполуку:   дихлорметан;

*    важкі метали: нікель.

Та їх значення знаходились в межах екологічних нормативів якості.

Також у відібраних  пробах  вміст цинку зафіксували в 12 пунктах моніторингу, та в трьох з них виявили перевищення гранично-допустимих концентрацій від 1,2 до 4,6 рази (нормативне значення ГДК вмісту цинку 0,01 мг/дм3). Цинк лежить в основі процесу цинкування. Цинк забезпечує спосіб захисту металу від корозії. Також має багато інших галузей застосування: в автомобільному обладнанні, побутових речах; інструментах та іграшках; в будівництві; у фармацевтичній галузі; у шинах та гумовотехнічних виробах; у добривах і кормових добавках.

 В одному пункті моніторингу в липні виявлено наявність міді та її вміст перевищував гранично-допустиму концентрацію для водойм рибогосподарського призначення в 3 рази (нормативне значення ГДК – 0,001 мг/дм3). Мідь у хімічних сполуках може використовуватися в сільському господарстві для боротьби з хворобами рослин, а в промисловості використовується при виробництві штучних волокон, органічних барвників, мінеральних фарб.

В серпні на одному моніторинговому пункті виявили ртуть, концентрація якої перевищувала межу максимально допустимого значення екологічного нормативу якості в 27,1 рази (норма – 0,07 мкг/дм3). Ртуть широко застосовується при виготовленні різних приладів: термометрів, манометрів, вакуумних насосів, використовується, як каталізатор при синтезі оцтової кислоти, у ртутних лампах. Сполуки ртуті застосовуються в медицині.

Вміст хрому виявили на трьох постах спостереження, з  перевищенням граничнодопустимої концентрації для водойм рибогосподарського призначення від 2 до 4 разів, при гранично-допустимій концентрації 0,001 мг/дм3.

В  басейні річки Південний Буг на окремих масивах поверхневих вод зафіксована присутність, в межах максимально допустимих значень нормативів екологічної якості, наступних хімічних показників:

*  леткі органічні сполуки: трихлорметан, дихлорметан;

*  фармацевтичного препарату: триклозану;

*  пестициду:  хлорпірифосу .

В липні в одному з пунктів моніторингу виявлено перевищення нормативу гранично-допустимої концентрації  цинку в 1,2 рази (нормативне значення ГДК 0,01 мг/дм3). В серпні у трьох пунктах моніторингу виявлено вміст цинку, який знаходився в межах допустимих концентрацій.

Залишити відповідь