Інформація щодо моніторингу вод

розміщено в: Новини | 0

У вересні 2023 року Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області з метою забезпечення виконання програми державного моніторингу вод по діагностичному та операційному моніторингу здійснював відбір проб поверхневих вод:

– в 5 пунктах моніторингу в суббасейні річки Прип’ять басейну річки Дніпро;

– в 12 пунктах моніторингу в басейні річки Дністер;

– в 4 пунктах моніторингу в басейні річки Південний Буг.

Аналіз якості води проводиться із визначення наявності хімічних показників (пріоритетних та специфічних басейнових), а також у місцях питних водозаборів (2 пункти моніторингу в суббасейні річки Прип’ять) здійснюється визначення фізико-хімічних  показників.

За результатами фізико-хімічних випробувань проведених у вересні 2023 року в зразках  поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять виявлено перевищення показника БСК5 (біологічне споживання кисню), що характеризує органічне забруднення, в р. Хомора (фактично зафіксовано значення – 8,71 мгО2/дмпри нормі – 3,0 мгО2/дм3). Також зафіксовано перевищення масової концентрації заліза загального на двох постах спостереження в р. Хомора в 1,2 рази, в р. Случ в 3,6 рази (нормативне значення 0,1 мг/дм3), але дані значення нижчі за попередні, в серпні місяці. На одному пункті моніторингу р. Случ виявлено перевищення масової концентрації амонію в 1,4 рази (норма – 1,28 мг/дм3), інші біогенні показники: фосфат-іони, нітрат-іони, нітрит-іони, сухий залишок та інші знаходилися в межах допустимих концентрацій.

Щодо випробувань хімічних показників, то на п’яти  пунктах моніторингу зафіксували вміст нікелю, та його концентрація не перевищує межу максимально допустимого екологічного нормативу якості. Також виявлено вміст хрому  значення, якого перевищують ГДК для води рибогосподарських водойм, діапазон перевищення складає від 3,1 до 5,5 рази (нормативне значення ГДК – 0,001 мг/дм3).

На окремих масивах поверхневих вод зафіксували вміст в межах максимально допустимих значень нормативів екологічної якості наступних показників:

* пестицидів (алахлор, хлорпірифос, тербутрин);

* поліароматичного вуглеводню (флуорантен).

 На деяких масивах поверхневих вод басейну річки Дністер, були  виявлені речовини зі значенням в межах екологічних нормативів якості такі як:

  • пестициди (метолахлор, тербутилазин, дикофол, квіноксифен);
  • поліароматичні вуглеводні (флуорантен, антрацен);
  • фармацевтичні препарати (триклозан).

            В сімох пунктах моніторингу зафіксували вміст цинку, та в трьох з них є перевищення від 1,1-ої до 2,2-их рази, згідно норм ГДК для води рибогосподарських водойм (нормативне значення ГДК – 0,01 мг/дм3). Вміст хрому виявили з перевищенням в 2 рази на одному пункті спостереження, (фактичний вміст – 0,002 мг/дм3, норма ГДК – 0,001 мг/дм3 для води рибогосподарських водойм).

В  басейні річки Південний Буг на окремих масивах зафіксували вміст в межах максимально допустимих значень нормативів екологічної якості, наступних  показників:

  • пестициду (хлорпірифос);
  • летких органічних сполук (трихлорметан, дихлорметан);
  • фармацевтичного препарату (триклозан);
  • алкілфенолів (октилфеноли (4-(1,1,3,3-тетраметил-бутил)-фенол).

            Вміст цинку виявили, без перевищення ГДК, на двох масивах. На одному пункті моніторингу зафіксували вміст хрому, який перевищував норму ГДК для води рибогосподарських водойм в 2 рази (норма ГДК – 0,001мг/дм3).

Залишити відповідь