Інформація щодо моніторингу вод

розміщено в: Новини | 0

В грудні 2023 року Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області з метою забезпечення виконання програми державного моніторингу вод по діагностичному та операційному моніторингу здійснював  відбір проб поверхневих вод:

– в 5 пунктах моніторингу в суббасейні річки Прип’ять (басейн річки Дніпро);

– в 12 пунктах моніторингу в басейні річки Дністер;

– в 4 пунктах моніторингу в басейні річки Південний Буг.

  Лабораторією моніторингу вод Західного регіону Дністровського Басейнового управління водних ресурсів та лабораторією моніторингу вод Північного регіону Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ проводяться аналізи якості води із визначення наявності хімічних показників (пріоритетних та специфічних басейнових), а також у місцях питних водозаборів (2 пункти моніторингу в суббасейні річки Прип’ять) здійснюється визначення фізико-хімічних  показників.

За результатами досліджень  поверхневих вод в суббасейні річки Прип’ять за фізико-хімічними показниками в р.Случ виявили незначне перевищення вмісту амоній-іонів. Значення інших біогенних показників (масової концентрації заліза, фосфат-іонів, нітрат-іонів, нітрит-іонів, сухого залишку)  знаходяться значно нижче гранично допустимих концентрацій для водойм питного, господарсько-побутового та рибогосподарського водокористування.

Результати випробувань по показникам хімічних забруднюючих та басейнових специфічних речовин на окремих пунктах моніторингу показали наявність:

*   пестициду: цибутрину;

*   поліароматичного вуглеводню:  флуорентену;

*   важких металів: нікелю, кадмію.

Їх значення не перевищують межі максимально допустимих концентрацій екологічного нормативу якості.

 В одному пункті моніторингу  виявили миш’як, та його концентрація не перевищує ГДК для води  рибогосподарських водойм. Також в двох точках спостереження зафіксували вміст хрому з незначним перевищенням значення ГДК для води рибогосподарських водойм.            Більше  інформації про якісний стан поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять можна знайти на офіційному сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять (https://buvrzt.gov.ua).

На окремих масивах поверхневих вод басейну річки Дністер, виявили речовини, зі значенням  в межах максимально допустимих нормативів екологічної якості, такі як:

*    пестициди: хлорпірифос, тербутрин;

*    фармацевтичний препарат: триклозан;

*    поліароматичні вуглеводні: антрацен, флуорантен;

*    летку органічну сполуку: трихлорметан;

*    важкі метали: кадмій, нікель.

Зафіксували наявність  міді в одному пункті моніторингу з концентрацією, яка перевищує нормативне значення ГДК для води рибогосподарських водойм. Вміст хрому виявили в трьох пунктах спостереження з перевищенням норми ГДК для води рибогосподарських водойм. Також в п’яти  пунктах моніторингу зафіксували вміст цинку, та  в одному виявили  його перевищення нормативного значення ГДК для води рибогосподарських водойм.

 На офіційному сайті Дністровського басейнового управління водних ресурсів (https://vodaif.gov.ua) знаходиться більше інформації про якісний стан поверхневих вод річкового басейну Дністра.

В  басейні річки Південний Буг, на деяких масивах поверхневих вод, виявили наступні речовин:

*  пестициди: ацетохлор, тербутрин;

*  летку органічну сполуку: трихлорметан;

поліароматичний вуглеводень: флуорантен;

фармацевтичний препарат: триклозан;

Та їх значення не перевищують  межі максимально допустимих концентрацій екологічних  нормативів  якості.

Також зафіксували вміст цинку в двох пунктах спостереження, з концентрацією, яка не перевищує норму ГДК для води рибогосподарських водойм. 

Детальніша інформація про якісний стан поверхневих вод басейну річки Південний Буг знаходиться на офіційному сайті Басейнового управління водних ресурсів  річки Південний Буг (https://buvrpb.davr.gov.ua). З інформацією щодо результатів моніторингу поверхневих вод питних водозаборів на території Хмельницької області можна ознайомитись в електронній системі Державного агентства водних ресурсів України: МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  (http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index)

Залишити відповідь