Інформація щодо моніторингу вод

розміщено в: Новини | 0

В березні 2024 року  Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області, з метою забезпечення виконання  програми державного моніторингу вод по діагностичному та операційному моніторингу, здійснював  відбір проб поверхневих вод:

– в 7 пунктах моніторингу в суббасейні річки Прип’ять (басейн річки Дніпро);

– в 11 пунктах моніторингу в басейні річки Дністер;

– в 4 пунктах моніторингу в басейні річки Південний Буг.

Згідно результатів досліджень в суббасейні річки Прип’ять пофізико-хімічнимпоказникам в місцях питних водозаборів, в р. Хомора зафіксували перевищення по органічному показнику БСК (біологічне споживання кисню) та масовій концентрації марганцю, а в р. Случ –  перевищення масової концентрації іонів заліза та марганцю. Концентрації інших біогенних показників (амоній-іонів, фосфат-іонів, нітрат-іонів, нітрит-іонів, сухого залишку) знаходяться нижче гранично допустимих значень відповідно для водойм питного, господарсько-побутового та рибогосподарського водокористування.

Результати аналізів по вмісту хімічних показників (пріоритетних та специфічних басейнових), показали наявність в межах максимально допустимих значень нормативів екологічної якості  таких речовин:

*   поліароматичного вуглеводню:  флуорантену;

*   металу: нікелю.

Також було виявлено хром з перевищенням значення ГДК для води рибогосподарських водойм.

Більш детальну інформацію про якісний стан поверхневих вод суббасейну річки Прип’ять можна знайти на офіційному сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять (https://buvrzt.gov.ua).

На деяких масивах поверхневих вод басейну річки Дністер, зафіксували наявність наступних речовин:

*     пестициди: алахлор, симазин, метолахлор, тербутилазин;

*     фармацевтичний препарат: триклозан;

*     поліароматичний вуглеводень: флуорантен.

Їх концентрації не перевищують максимально допустимих значень екологічних нормативів якості.

В трьох пунктах спостереження виявили цинк з концентрацією, яка перевищує нормативне значення ГДК для води рибогосподарських водойм, а в одному – зафіксували наявність хрому з перевищенням норми ГДК для води рибогосподарських водойм.

На офіційному сайті Дністровського басейнового управління водних ресурсів (https://vodaif.gov.ua) знаходиться більше інформації про якісний стан поверхневих вод річкового басейну Дністра.

Випробування поверхневих вод  басейну річки Південний Буг, показали наявнсть без перевищень максимально допустимих значень екологічних нормативів якості: ди(2-етилгексил)-фталату таполіароматичного вуглеводню (флуорантену).

В одному пункті моніторингу зафіксували незначне перевищення максимального значення ЕНЯ поліароматичного вуглеводню антрацену. На окремих масивах виявили алюміній без перевищення норми ГДК для води рибогосподарських водойм. В одному пункті спостереження зафіксували  цинк та хром  з концентрацією, яка перевищує норму ГДК для води рибогосподарських водойм.

Інформацію про якісний стан поверхневих вод басейну річки Південний Буг можна дізнатися з офіційного сайту Басейнового управління водних ресурсів  річки Південний Буг (https://buvrpb.davr.gov.ua).

З інформацією щодо результатів моніторингу поверхневих вод питних водозаборів на території Хмельницької області можна ознайомитись в електронній системі Державного агентства водних ресурсів України: МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  (http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index).

Залишити відповідь