Інформація щодо моніторингу вод

розміщено в: Новини | 0

Державний моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів.

В 2023 році Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області з метою забезпечення виконання програми державного моніторингу вод по діагностичному та операційному моніторингу здійснює відбір проб поверхневих вод:

– в 5 пунктах моніторингу в суббасейні річки Прип’ять (басейн річки Дніпро);

– в 12 пунктах моніторингу в басейні річки Дністер;

– в 4 пунктах моніторингу в басейні річки Південний Буг.

Визначення вмісту хімічних показників у пунктах моніторингу та  визначення фізико-хімічних показників у поверхневих водах в 2-ох пунктах моніторингу в районах питних водозаборів (р. Хомора, питний водозабір м. Полонне та р. Случ, в районі питного водозабору м. Хмельницький) в суббасейні річки Прип’ять здійснює лабораторія моніторингу вод Північного регіону Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ. Визначення вмісту хімічних показників у поверхневих водах в пунктах моніторингу басейнів Дністра та Південного Бугу здійснює лабораторія моніторингу вод Західного регіону Дністровського басейнового управління водних ресурсів.

У відібраних в червні 2023 року пробах поверхневих вод в суббасейні річки Прип’ять за показником, що характеризує органічне забруднення, виявлено перевищення показника БСК5 (біологічне споживання кисню) в р. Хомора (фактично зафіксовано значення – 3,82 мгО2/дм3  при нормі – 3,0 мгО2/дм3). Також виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій заліза у  р. Хомора в 1,2 рази та р. Случ – у 2,6 рази. Вміст біогенних показників (амоній іони, фосфат-іони, нітрат-іони, нітрит-іони, сухий залишок) знаходився в межах допустимих концентрацій.

На окремих масивах поверхневих вод в басейні річки Дністер виявлено вміст, в межах максимально допустимих значень екологічних нормативів якості, наступних хімічних показників:

  • пестицидів (ацетохлор, тербутилазин);
  • поліароматичних вуглеводнів (флуорантен, бензо(а)пірен);
  • фармацевтичних препаратів (триклозан);
  • важких металів (цинк).

В  басейні річки Південний Буг на окремих масивах виявлено вміст, в межах максимально допустимих значень екологічних нормативів якості, наступних хімічних показників:

  • пестицидів (хлорпірифос);
  • фармацевтичних препаратів (триклозан);
  • важких металів (цинк).

Залишити відповідь