Гідрометеорологічна і водогосподарська обстановка з 2 жовтня по 8 жовтня 2019 року

розміщено в: Інше | 0

Протягом минулого тижня на Хмельниччині утримувалась хмарна з проясненням погода, в окремі дні місцями по місту та  області пройшли короткочасні дощі. В другій половині тижня спостерігалось зниження денних  температур повітря, а вночі в окремі дні зафіксовано заморозки.  Температура повітря, за цей період, вдень становила  +6,2…+25,0°С. Нічна температура коливалась у межах -3,8…+12,4°С .

Сума опадів за звітний тиждень становить:

– бас. Дністра – 4,0 – 6,8 мм;

– бас. Південного Бугу –  6,7 мм;

– суббас. Прип’яті – 0,3-7,0  мм.

На річках продовжується період літньо-осінньої межені..

Згідно даних гідрологічних постів, в порівнянні з відмітками на кінець минулого тижня, зміна рівнів води наступна:

Басейн р. Дністер:

На лівобережних притоках р. Дністер протягом тижня відмічалось коливання та невелике підвищення рівнів води.

Басейн р. Південний Буг:

Переважно рівнів води (г/п Пирогівці) залишались без змін, або відмічалось зниження. В порівнянні з минулим тижнем рівень води знизився на 16 см і становить 225 см над «0» графіка при виході води на заплаву на відмітці 360 см:

Суббасейн р. Прип’ять:

На річці Горинь (г/п Ямпіль) рівень води за тиждень знизився на 6 см  і становить 282 см над «0» графіка, при виході води на заплаву  537 см.

Гідрохімічна та гідрогеологічна ситуація

Для оцінки стану поверхневих вод, а також ґрунтів на меліорованих землях Хмельницької області, лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Хмельницькій області здійснювалась робота по веденню державного моніторингу якості  поверхневих водних ресурсів і еколого-меліоративного моніторингу вод та ґрунтів на  осушувальних системах.

Виконання програми гідрохімічного і  радіологічного контролю поверхневих вод  у 2019 році проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. №758 «Про затвердження порядку здійснення державного моніторингу вод» та наказу Держводагентства від 18.01.2019 р. № 30,  в створах:

– р. Дністер в зоні водозабору  з Дністровського водосховища (для водопостачання м. Кам’янець-Подільського);

– р. Случ (суббасейн р. Прип’ять) у с. Чернелівка Красилівського р-ну (зона впливу на водозабір підземних вод для м. Хмельницького);

– р. Хомора (суббасейн р. Прип’ять) в зоні поверхневого водозабору  для водопостачання м. Полонне.

Результати досліджень надаються безпосередньо до Дністровського БУВР та БУВР р. Прип’ять лабораторією РОВР у Хмельницькій області.

Інформація про результати проведених досліджень якості води знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Держводагентства за посиланням: «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».

    Аналіз  гідрогеологічної  ситуації наведений на основі спостережень  на осушувальних еталонних системах «Хомора» (суббасейн р. Прип’ять) та  Південно-Бузькій  о/с  (басейн р. Південний  Буг).

Рівневий режим ґрунтових вод осушуваних угідь області  формувався під впливом метеорологічних факторів та роботи меліоративної мережі.

Протягом минулого тижня, рівні ґрунтових практично не змінились. Глибина залягання ґрунтових вод знаходилась в інтервалах: в заплавах річок 0,60-1,30 м від поверхні землі, на надзаплавних терасах  1,30 – 3,40 м від поверхні землі.

Режим роботи ГЕС на водосховищах

Рівні води в водосховищах малих ГЕС знаходилися на відмітках близьких до  НПР, гідроелектростанції працювали на притокових витратах (додаток 2).  

Малі водосховища на річках Случ та Хомора (суббасейн р. Прип’ять), які розташовані в межах області, працюють за режимами встановленими Сектором у Хмельницькій Держводагентства на меженний період 2019 року. Задля забезпечення екологічних витрат в р. Хомора та підтримання рівня води в ставку «Гамарня» – джерела госппитного водопостачання м. Полонне, відповідно до встановлених режимів здійснюються попуски води з водних об’єктів на р.Хомора.

Інші малі водосховища працюють за Правилами експлуатації.

Найбільші водосховища в області:

– Щедрівське водосховище (25,25 млн. м3) працює за режимами встановленими по бас. р.Південний Буг за рекомендацією Міжвідомчої комісії та затвердженими Держводагентством, рівень води перебуває на відмітці 265,45 мБс (НПР=265,50 мБс). ГЕС протягом тижня не працювала. Екологічні витрати пропускаються через водоскид.  

– Водосховище (водойма-охолоджувач) Хмельницької АЕС (120,00 млн. м3) працює за спеціальним режимом згідно правил експлуатації, рівень води перебуває на відмітці 201,58 мБс (НПР=203,00 мБс).

Залишити відповідь