Опис річкового басейну – складова частина плану управління річковим басейном

розміщено в: Новини | 0

?Базовим принципом Європейської Рамкової Водної Директиви 2000/60/EС є визнання району річкового басейну основною гідрографічною одиницею управління водними ресурсами – як цілісного природного гідрографічного об’єкту, який не може обмежуватися адміністративними чи державними кордонами.

?Управління кожним виділеним річковим басейном здійснюється на основі «Плану управління річковим басейном», який повинен містити аналіз стану басейну та чітку програму заходів для досягнення у встановлені терміни основної мети – доброго стану водних об’єктів, як поверхневих, так і підземних, що містяться на його території.

?Межі районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2017 № 103.

?В межах України виділено 9 річкових басейнів: Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Дунаю, Дону, Вісли, річок Приазов’я, Причорномор’я та Криму.

?Хмельницька область територіально знаходиться в межах басейнів річок Дністер і Південний Буг та суббасейні річки Прип’яті (басейн річки Дніпро).

?Порядок розроблення плану управління річковим басейном затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 336.

?Згідно затвердженої структури плану управління річковим басейном (далі – ПУРБ) першим розділом єопис річкового басейну.

Цей розділ містить інформацію про:• гідрографічне та водогосподарське районування;• клімат;• рельєф;• геологію;• гідрогеологію;• ґрунти;• рослинність;• тваринний світ;• гідрологічний режим;• специфіку річкового басейну.

У разі виділення суббасейнів у межах району річкового басейну плани управління суббасейнами розробляється за затвердженою структурою та включаються до відповідного плану управління річковим басейном як окремі розділи.

☑️Спеціалісти Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області долучаються до розробки елементів планів управління річковими басейнами Дністра, Південного Бугу та суббасейну Прип’яті.

☑️На даному етапі згідно визначених Державним агентством водних ресурсів України пріоритетних напрямків роботи на 2019 рік працівниками Регіонального офісу уточнено масиви поверхневих вод в басейні річки Дністер і суббасейні річки Прип’ять та підготовлено загальні характеристики (описи) річкових басейнів Дністра, Південного Бугу та суббасейну річки Прип’ять в межах області.

Залишити відповідь