?Зони (території), які підлягають охороні‼️

розміщено в: Новини | 0

Європейська Рамкова Водна Директива 2000/60/ЄС вимагає створення реєстру територій, що знаходяться  в  межах  кожного  району басейну  ріки  і  були визначені як такі,  що потребують особливої охорони відповідно до законодавства  для охорони  поверхневих і ґрунтових вод або для збереження місць проживання  і  видів,  що  прямо  залежать  від  води.

Відповідно до Плану управління річковим басейном визначаються такі зони (території), які підлягають охороні, та їх картування:

− об’єкти Смарагдової мережі;

− зони санітарної охорони (водозабори питної води);

− зони охорони цінних видів водних біоресурсів;

− масиви поверхневих/підземних вод, які використовуються для рекреаційних, лікувальних, курортних та оздоровчих цілей, а також води, призначені для купання;

− зони, вразливі до (накопичення) нітратів.

Смарагдова мережа – нова для України форма охорони природи, що впроваджується в рамках виконання вимог ратифікованої в Україні Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції).

Об’єкти Смарагдової мережі дають змогу зберігати унікальні екосистеми Поділля, які є надбанням Хмельниччини та Європи загалом.

До Смарагдової мережі Європи включено 7 природоохоронних територій та об’єктів Хмельницької області:

?Басейн р. Дністер: 

− Національний природний парк «Подільські Товтри» (площа 261521,0 га; код об’єкта UA 0000011) ;

?Басейн р. Південний Буг: 

− Національний природний парк «Верхнє Побужжя» (площа 13339,0 га; код об’єкта UA 0000169);

− Старосинявський заказник (площа 518,0 га) ;

?Суббасейн р. Прип’ять: 

− Регіональний ландшафтний парк «Мальованка» (площа 16908,0 га; код об’єкта UA 0000124);

− Ізяславсько-Славутицький заказник (площа 32329,0 га; код об’єкта UA 0000123);

− Березнянський заказник (площа 128,0 га; код об’єкта UA 0000228) ;

− Кузьминський заказник (площа 980,0 га; код об’єкта UA 0000241);

До Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення входять 2 водно-болотних угіддя Хмельниччини – «Пониззя річки Смотрич» та «Бакотська затока», які знаходяться на території Національного природного парку «Подільські Товтри». Обидва об’єкти відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття.

У місцях розміщення питних водозаборів створюються зони санітарної охорони, де мають бути вжиті заходи з недопущення погіршення якості води та виснаження водних ресурсів. Міста та селища міського типу області забезпечуються питною водою в основному з підземних джерел водопостачання за рахунок експлуатації артезіанських свердловин. Тільки два водозабори у м. Кам’янець-Подільський (Дністровське водосховище) та м. Полонне (р. Хомора, суббасейн р. Прип’ять)  є поверхневими і також підлягають охороні.

На даному етапі спеціалістами Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області визначається розташування питних водозаборів на території річкових басейнів Дністра, Південного Бугу та суббасейну Прип’яті в межах області.

Залишити відповідь